Persondatapolitikk

NordicNetcare overholder de nye regler for oppbevaring og behandling af data.

Når du benytter deg av NordicNetcare’s kjerneytelse, er det viktige personopplysninger, vi har behov for å innsamle og behandle.

Derfor betror du oss med dine personlige opplysninger, og vi sørger for at de er i sikkerhet hos oss. Det er viktig for NordicNetcare å respektere og beskytte ditt privatliv best mulig, så du kan ha tillit til oss.

Personlige opplysninger defineres som alle opplysninger som kan være direkte forbundet med deg, såsom personlig identitet, kontaktopplysninger og helseopplysninger.

NordicNetcare er dataansvarlig for de opplysninger vi innsamler i forbindelse med våre ytelser og service. Denne persondatapolitikk er ment som en hjelp til å forstå, hvilke data vi innsamler, hvorfor vi innsamler dem, hvordan vi oppbevarer dem, hva vi bruker dem til og hvordan vi gir dem videre.

Utover det, beskriver persondatapolitikken dine rettigheter og opplysninger omkring hvem du skal kontakte dersom du har noen innvendinger.

Kategorier av personopplysninger

Vi innsamler og behandler følgende personlige opplysninger om deg (kun i det omfang det er relevant for nettopp deg og din sak).

Dine personlige opplysninger blir ikke delt med andre, solgt eller offentliggjort på annen måte enn beskrevet i denne privatlivspolitikk.

Generelle personopplysninger

Særlige personopplysninger (Følsomme personopplysninger)

Formålet med innsamling/behandling

Vårt formål med å innsamle og behandle dine personlige opplysninger er følgende:

Kontaktopplysninger

Evt. kontonummer

Personnummer

Betalende part / identifikasjonsopplysninger

Helseopplysninger

Sosiale opplysninger

Identifikasjonsopplysninger for betalende part

Forbruksopplysninger

Kilder

Vi behandler personopplysninger som du eller en annen part, eksempelvis forsikringsselskap eller arbeidsgiver har utlevert til oss i forbindelse med ditt behov for å bruke vår serviceytelse.

Det er frivillig å gi NordicNetcare personlige opplysninger, men for å motta vår service/ytelse vil du måtte gi NordicNetcare den nødvendige informasjon.

Automatisk, individuell beslutningstakning

Vi bruker ikke dine personlige data til automatisk, individuell beslutningstakning eller profilering

NordicNetcare’s grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger

Vi har en kontraktlig forpliktelse overfor våre kunder og utfører tjenester etter disse kunders ønske.

For å kunne inngå og oppfylle en avtale med deg, eller gjennomføre tiltak etter ditt ønske, er behandling av dine personopplysninger nødvendig.

Vi er forpliktet til å overholde gjeldende lover og regler, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, Persondataloven, Helse- og omsorgsloven og annen relevant lovgivning.

Du har givet ditt samtykke til at personopplysningene er blitt videreført til oss, og vår videre behandling av personopplysninger forutsetter også at vi får samtykke fra deg. Behandling av følsomme opplysninger vil være nødvendig for å kunne oppfylle vår avtale og forfølge en berettiget interesse.

Når behandlingen er basert på samtykke, har du rett til å tilbakekalle samtykket. Det betyr at de pågjeldende opplysninger ikke lenger behandles i NordicNetcare, med mindre det er annet lovlig behandlingsgrunnlag. Hvis du tilbakekaller et samtykke påvirker det ikke den behandling som har funnet sted før tilbakekallelsen av samtykket.

BETALINGSGARANTIER

Vi sender betalingsgarantier på dine vegne til de helseleverandører som vi avtaler med deg, og vi avregner dine behandlinger.

Denne type behandlinger av data, krever videreføring av dine personopplysninger, og behandlingsgrunnlaget er overholdelse av kontraktlig forpliktelse og samtykke fra deg.

JOURNALFØRING

Utover dette kan vi være forpliktet til å behandle en rekke personopplysninger om deg ved den generelle pasientbehandlingen i overensstemmelse med Autorisasjonsloven og Helseloven.

STATISTIKK OG KUNDEANALYSER

Vi behandler personopplysninger når vi gjennomfører rapportering, statistikk og kundeanalyser på et generelt nivå, f.eks. for å fastsette prisnivåer, analyser av resultater og i forbindelse med utvikling av våre tjenester og services.

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med kundetilfredshetsundersøkelser og analyser av svar, eksempelvis når vi spør om du er fornøyd med vår service.

Våre systemer er designet til default, slik at det pseudonymiserer og anonymiserer alle personopplysninger til ovenstående formål, såvidt dette er mulig.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre kontraktlige forpliktelser og for å forfølge legitime interesser.

Vi kan dele opplysninger som ikke identifiserer personer med offentligheten og våre samarbeidspartnere. Vi kan f.eks. dele opplysninger med bransjeorganisasjoner for å vise generelle tendenser om hvordan våre kunders forbruk fordeler seg.

Hvem får adgang til dine personlige opplysninger

Internt er det er kun fysioterapeutene i NordicNetcare’s helsefaglige kompetansesenter, som har adgang til dine helbredsoplysninger.

Jf Helseloven har man som autoriseret helsepersonale plikt til å overholde taushetsplikt og innhente informert samtykke, når man viderefører opplysninger om en pasient. Idet alle saksbehandlerene hos NordicNetcare er autoriserte fysioterapeuter, er de per automatik underlagt Helselovens bestemmelse.

Eksternt overfører vi dine personopplysninger til de behandlere/klinikker, vi har avtalt med dig.

Utover dette overføres dine personopplysninger til betalende part, under forutsetning av at du har gitt ditt samtykke til at de må innhente følsomme opplysninger.

Overføring av personlige opplysninger til medarbeidere i NordicNetcare

Følsomme personlige opplysninger overføres alltid enten muntlig eller i et sikkert it-system. Vi bruker dog også e-mail i dialogen med interne og eksterne kontakter.

Vær oppmerksom på at de opplysninger du sender til oss i en mail, kan være uten beskyttelse. Derfor oppfordrer vi deg til å vurdere hvilke opplysninger du sender til oss. Er du i tvil, så kontakt oss for å sikre deg hvordan du best deler dine informasjoner med oss.

Hvis vi har behov for å innhente følsomme personopplysninger fra helsefaglige behandlere eller andre fagpersoner i forbindelse med din dekning, spør NordicNetcare alltid om ditt samtykke til overføring av disse opplysningene.

Dine opplysninger bruker vi til å sikre oss at du får den best mulige behandling og mest korrekte saksbehandling.

Overføring av personlige opplysninger til og fra helseleverandører

For å kunne levere den ønskede service til deg, vil NordicNetcare se seg nødt til å overføre personopplysninger til helseleverandører, men alltid kun etter samtykke fra deg.

Hvis vi overfører opplysninger, finner den alltid sted innenfor rammene av databeskyttelsesreglene.

Overførsel av personlige opplysninger til databehandler

NordicNetcare ApS deler personopplysninger med Databehandlere, f.eks. It-leverandører, som vi benytter til å fullføre eller kvalitetssikre vår ytelse, eksempelvis online booking kalender og kundetilfredshetsundersøkelser.

Databehandlere behandler utelukkende opplysninger på våres vegne og må ikke bruke dem til deres egne formål.

Vi bruker kun databehandlere som kan gi dine opplysninger en tilstrekkelig beskyttelse.

Overførsel av data til offentlig myndighet

Ved plikt til å overføre informasjon til en offentlig myndighet, vil opplysningene bli overført i overensstemmelse med myndighetenes krav, og i det tilfelle kan opplysninger om deg bli utlevert uten ditt samtykke.

Overførsel til utlandet

NordicNetcare overfører ikke dine personlige opplysninger til land utenfor EU/EØS

Oppbevaring av personopplysninger

Vi benytter våre egne it-systemer til all generell sakshåndtering, og utover det enkelte tredjeparter til oppbevaring og behandling av data, hvis du benytter deg av online booking ved NordicNetcare.

Vår datasikkerhetspolitikk følger en internasjonal standard og sikrer beskyttelse av dine data i systemet.

Oppbevaringsperiode

NordicNetcare sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formål som det ble innhentet til.

Det betyr at så lenge du har en sak hos oss, oppbevarer vi de nødvendige opplysninger om deg. Når saken avsluttes, lagrer vi opplysningerne i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Vi er forpliktet til å oppbevare personopplysninger om deg i en gitt periode, hvis du har hatt en sak hos oss. I disse tilfeller er det nødvendig å oppbevare opplysninger om deg på grunn av muligheten for fremtidige krav, som kan tilbakeføres til avtaleforholdet, og retten til sletting av dine personopplysninger gjelder ikke i disse tilfeller.

Vi forsøker å slette (eller anonymisere/pseudonymisere) personopplysninger så snart de ikke har noen relevans. Dog oppbevarer vi dem alltid i minimum 5 år av hensyn til bokføringsloven. Ofte oppbevarer vi forbruksopplysninger lenger av hensyn til statistiske formål.

Dine rettigheter

I forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger har du flere rettigheter:

Du har også rett til å klage til den nasjonale tilsynsmyndighet, hvis du er misfornøyd med NordicNetcare’s behandling av dine personopplysninger

Hvis vi kan rette opplysninger, gjør vi naturligvis dette gratis, med mindre det krever en uforholdsmessig stor innsats.

Alle andre ovenstående rettigheter håndteres manuelt ved henvendelse til vår persondataansvarlige.

Vi kan avvise forespørsler som er urimelig gjentagende, krever uforholdsmessig mye teknisk inngripen, påvirker beskyttelsen av andres personlige opplysninger, eller noe som vil være ekstremt upraktisk.

Databeskyttelsesansvarlige

Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer vedrørende behandlingen av dine personopplysninger kan du kontakte vår persondataansvarlige. Dette gjelder også, hvis du ønsker å bruke dine rettigheter i henhold til gjeldende lov.

gdpr@nordicnetcare.com

Att. Databeskyttelsesansvarlige
Nordic Netcare
Dag Hammarskjölds Allé 13
2100 København Ø
Danmark

Cookies

Vi bruker cookies til å forbedre kundeopplevelsen ved besøk på våres hjemmeside, f.eks. ved å lagre informasjon om hvilket språk du har valgt, men kun så lenge du har hjemmesiden åpen.

Vi benytter oss ikke av cookies i markedsføringsformål.

Endringer

Vår persondatapolitikk kan justeres fra tid til annen, og eventuelle endringer angis på denne side. Vi begrenser ikke dine rettigheter i henhold til denne privatlivspolitikk uten ditt uttrykkelige samtykke og uten å gjøre særskilt oppmerksom på dette.