Persondatapolitikk

NordicNetcare overholder de nye regler for oppbevaring og behandling af data.

Når du benytter deg av Nordic Netcares tjenester er det viktige personopplysninger vi trenger å samle inn og behandle for å hjelpe deg best mulig.

Vi sørger for at din personlige informasjon er trygg hos oss. Det er viktig for Nordic Netcare å respektere og beskytte ditt privatliv på best mulig måte, slik at du kan ha tillit til oss.

Denne persondatapolitikken er ment som en hjelp til å forstå hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn, hvordan vi lagrer dem, hva vi bruker dem til og hvordan vi deler dem.

Persondatapolitikken dekker alle personopplysninger vi kan ha innhentet i forbindelse med at du har benyttet deg av våre tjenester.

Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer angående behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte vår personvernansvarlige. Dette gjelder også hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter i henhold til gjeldende lov.

Du kan sende en e-post til:
gdpr@nordicnetcare.com

Du kan også sende vanlig post til:
Nordic Netcare
Dag Hammarskjölds Allé 13
2100 København Ø
Danmark
Att. DPO

Dataansvarlig

Nordic Netcare er ansvarlig for behandling av alle opplysninger vi samler inn i forbindelse med våre tjenester og ytelser.

Personlige opplysninger defineres som all informasjon som kan være direkte knyttet til deg, for eksempel personlig identitet, kontaktinformasjon og helseopplysninger.

Kategorier av personopplysninger

Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger om deg (kun i den grad det er relevant for akkurat deg og din sak).

Dine personopplysninger vil ikke deles med andre, selges eller offentliggjøres på annen måte enn det som beskrives i denne persondatapolitikken.

Vanlige personopplysninger

Særlige personopplysninger (Sensitive personopplysninger)

Personnummer.

Helserelaterte opplysninger knyttet til din sak hos Nordic Netcare.

Kilder

Vi behandler personopplysninger som du eller en annen part, for eksempel et forsikringsselskap eller arbeidsgiver, har utlevert til oss i forbindelse med ditt behov for å benytte deg av våre tjenester.

Det er frivillig å gi Nordic Netcare personlige opplysninger, men for å motta våre tjenester må du gi Nordic Netcare nødvendig informasjon.

Nordic Netcares grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger

Vi har en kontraktsmessig forpliktelse overfor våre kunder og utfører tjenester etter deres ønsker.

For å kunne inngå og oppfylle en avtale med deg, eller gjennomføre tiltak etter din forespørsel, er behandling av dine personopplysninger nødvendig. Vi forplikter oss imidlertid til å behandle dine opplysninger i samsvar med denne personvernpolitikken.

Vi er også forpliktet til å overholde gjeldende lover og regler, inkludert EUs personvernforordning, personopplysningsloven, helseloven og annen relevant lovgivning.

Formålet med innsamling/behandling

Vårt formål med å samle inn og behandle dine personlige opplysninger er som følger:

Kontaktinformasjon

Evt. kontonummer

Personnummer

Betalende part / identifikasjonsopplysninger

Helseopplysninger

Sosiale opplysninger

Forbruksopplysninger

BETALINGSGARANTIER

Vi sender betalingsgarantier på dine vegne til de helseleverandørene vi avtaler med deg, og vi oppgjør dine behandlinger.

Disse behandlingene av data krever deling av dine personopplysninger, og behandlingsgrunnlaget er overholdelse av kontraktsmessig forpliktelse.

JOURNALFØRING

I tillegg kan vi være forpliktet til å behandle en rekke personopplysninger om deg i forbindelse med den vanlige pasientbehandlingen i samsvar med Autorisasjonsloven og Helseloven.

STATISTIKK OG KUNDEANALYSER

Vi behandler personopplysninger når vi gjennomfører rapportering, statistikk og kundeanalyser på et overordnet nivå, for eksempel for å fastsette prisnivåer, analysere lønnsomhet og i forbindelse med utvikling av våre tjenester og ytelser.

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med kundetilfredshetsundersøkelser og analyser av svar, for eksempel når vi spør om du er fornøyd med vår service.

Våre systemer er designet til som standard å pseudonymisere og anonymisere alle personopplysninger for de ovennevnte formål, så langt dette er mulig.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser og for å ivareta legitime interesser.

AUTOMATISK, INDIVIDUELL BESLUTNINGSTAKNING

Vi bruker ikke dine personlige data til automatisk, individuell beslutningstakning eller profilering.

Hvem får tilgang til dine personlige opplysninger

Internt er det kun fysioterapeutene/kiropraktorene/naprapatene i Nordic Netcares helsefaglige kompetansesenter som har tilgang til dine helserelaterte opplysninger, når vi har opprettet din sak.

Ettersom alle saksbehandlere hos Nordic Netcare er autoriserte behandlere, er de automatisk underlagt bestemmelser i Helseloven.

Eksternt deler vi dine personopplysninger med behandlere/klinikker vi har avtalt med deg.

I tillegg deles opplysninger med den betalende part (for eksempel ditt forsikringsselskap).

Vi kan dele opplysninger som ikke identifiserer enkeltpersoner med offentligheten og våre samarbeidspartnere. For eksempel kan vi dele informasjon med bransjeforeninger for å vise generelle trender om hvordan forbruket blant våre kunder fordeler seg.

Videreformidling av personopplysninger til ansatte i Nordic Netcare

Følsomme personopplysninger blir alltid videreformidlet enten muntlig eller gjennom et sikkert IT-system. Vi bruker imidlertid også e-post i dialogen med interne og eksterne kontakter.

Vær oppmerksom på at opplysningene du sender til oss i en e-post kan være uten beskyttelse. Derfor oppfordrer vi deg til å vurdere hvilke opplysninger du sender til oss. Er du i tvil, ta kontakt med oss for å sikre hvordan du best deler din informasjon.

Hvis vi trenger å innhente følsomme personopplysninger fra helsefaglige behandlere eller andre fagpersoner i forbindelse med din dekning, spør Nordic Netcare alltid om ditt samtykke til videreformidling av disse opplysningene.

Dine opplysninger bruker vi for å sikre oss at du får best mulig behandling og mest korrekte saksbehandling.

Videreformidling av personopplysninger til og fra helseleverandører

For å kunne levere den ønskede tjenesten til deg, vil Nordic Netcare være nødt til å overføre personopplysninger til helseleverandører.

Hvis vi videreformidler opplysninger, finner det alltid sted innenfor rammene av databeskyttelsesreglene.

Videreformidling av personopplysninger til databehandler

Nordic Netcare ApS deler personopplysninger med databehandlere, blant annet IT-leverandører. Vi benytter oss av disse leverandørene for å utføre og kvalitetssikre våre tjenester, som for eksempel kundetilfredshetsundersøkelser.

Databehandlere behandler kun opplysninger på våre vegne og har ikke lov til å bruke dem til sine egne formål.

Vi bruker kun databehandlere som kan gi tilstrekkelig beskyttelse av dine opplysninger.

Videreformidling av data til offentlig myndighet

Ved plikt til å videreformidle informasjon til en offentlig myndighet, vil opplysningene bli videreformidlet i samsvar med myndighetenes krav, og i dette tilfellet kan opplysninger om deg bli utlevert uten samtykke.

Videreformidling av data til utlandet

Nordic Netcare videreformidler ikke dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi benytter våre egne IT-systemer til all generell sakshåndtering.

Vår datasikkerhetspolitikk følger en internasjonal standard og sikrer beskyttelse av dataene dine i systemet.

Oppbevaringsperiode

Nordic Netcare sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet til. Det betyr at så lenge du har en sak hos oss, oppbevarer vi de nødvendige opplysningene om deg. Når saken avsluttes, lagrer vi opplysningene i henhold til gjeldende lovgivning.

Vi er forpliktet til å oppbevare personopplysninger om deg i en gitt periode dersom du har hatt en sak hos oss. I slike tilfeller er det nødvendig å oppbevare opplysninger om deg på grunn av muligheten for fremtidige krav, som kan knyttes til avtaleforholdet, og retten til å slette dine personopplysninger gjelder ikke i disse tilfellene.

Vårt mål er å slette (eller anonymisere/pseudonymisere) personopplysninger så snart de ikke lenger er relevante. Vi oppbevarer dem imidlertidig alltid i minimum 5 år i henhold til bokføringsloven. Ofte oppbevarer vi forbruksopplysninger lenger av hensyn til statistiske formål.

Dine rettigheter

I forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger har du flere
rettigheter:

Du har også rett til å klage til den nasjonale tilsynsmyndigheten hvis du er misfornøyd med Nordic Netcares behandling av dine personopplysninger

Hvis vi kan korrigere opplysningene vil vi gjøre dette kostnadsfritt, med mindre det krever en uforholdsmessig stor innsats.

Alle andre nevnte rettigheter håndteres manuelt ved henvendelse til vår personvernansvarlige.

Vi kan avvise forespørsler som er unødvendig gjentakende, krever uforholdsmessig stor teknisk inngripen, påvirker beskyttelsen av andres personopplysninger, eller er ekstremt upraktiske.

Informasjonskapsler (Cookies)

Vi bruker cookies til å forbedre kundeopplevelsen ved besøk på våres hjemmeside, f.eks. ved å lagre informasjon om hvilket språk du har valgt, men kun så lenge du har hjemmesiden åpen.

Vi benytter oss ikke av cookies i markedsføringsformål.

Endringer

Vår persondatapolitikk kan justeres fra tid til annen, og eventuelle endringer vil bli oppgitt på denne siden. Vi begrenser ikke dine rettigheter i henhold til denne privatlivspolitikken uten å gi spesiell oppmerksomhet til dette.